//breedte en hoogte van de applet //achtergrondkleur tekstkleur lettertype letter grootte styl lettertype ( 0, 1 of 2 ) // vertraging //de teksten.. gescheiden door ## //target //url ltekstlink 1 //etc

 

Een erg mooi teksteffect waarbij de teksten in elkaar overvloeien. Achtergrondkleur, letterkleur, type, grootte etc zijn aan te passen.. en.. iedere tekstregel heeft zijn eigen link.. ! Download hier het benodigde class bestand ( gezipped ) pak het uit en zet het in dezelfde map als de pagina met onderstaand script

 

Plak dit tussen de <body> tags

 

www.leejoo.nl